جاده.....

سلام..........................   آسمان آرام......سرد..... جاده میرود تا راهی دور  در تاریکی شب...... من نیز پا به پایش.... همسفر ماه..... ماه همسفر من..... میگذریم بر تک درختان تنها..... بر سینه ... ادامه مطلب
/ 52 نظر / 12 بازدید

آغوش آسمان...

سلام........   شبی آرام.... آسمانی ساکت.... دلی در تنهايی شب.... مهتابی روشن.... ترانه ای روی خط شب.... اشکی بر گونه سرد آرزو..... ........... مسافران آسمان شب... ستاره های رقصان بی قرارند.... آرزو ... ادامه مطلب
/ 38 نظر / 12 بازدید
اسفند 85
1 پست
آذر 85
1 پست
آبان 85
1 پست
مرداد 85
1 پست
تیر 85
1 پست
خرداد 85
1 پست
اسفند 84
1 پست
بهمن 84
1 پست
دی 84
1 پست
آذر 84
1 پست
آبان 84
1 پست
مهر 84
3 پست
شهریور 84
1 پست
مرداد 84
2 پست
تیر 84
3 پست
خرداد 84
1 پست
اسفند 83
3 پست
بهمن 83
2 پست
دی 83
1 پست
آذر 83
2 پست
آبان 83
3 پست
مهر 83
5 پست
شهریور 83
6 پست
مرداد 83
6 پست
تیر 83
7 پست
خرداد 83
3 پست